โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Site Visit UC
  รับฟังข้อเสนอแนะ ปัญหาการใช้งานระบบทั้งในมุมมองผู้บริหารและบรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
  Site Visit UC waraporn
  waraporn เมื่อ Friday, May 18, 2018, 13:44:19
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  9 พฤษภาคม 2561: นายสมพงษ์ เจริญศิริ ประธานกรรมการโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ได้นำทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมเยือนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  โครงการ Site Visit สมาชิกมหาวิทยาลัย และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การลงรายการตามมาตรฐานการทำรายการระเบียนในระดับสหบรรณานุกรม (UC Level).... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้จัดดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเรื่อง IP Multicast Technology and VXLAN-EVPN The Evolution of Overlay Networking.... $B!H(BTEC will play an instrumental role in the Interoperability and testing of IPv6 products as a major piece of the India IPv6 Strategy roadmap announced by the India....