โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2
  sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, May 24, 2017, 12:25:12
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [114]

                 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Advanced Routing BGP รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 110 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากตัวแทนมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเข้ารับการอบรมจำนวน 29 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่าง คุณเทอดทูน ธีระสาสน์ จากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณชยา  ลิมจิตติ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณอาทิตย์ ไชยชิต จาก UniNet มาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของ BGP และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินการปรับแต่งการใช้งานและแก้ปัญหาเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับ BGP และสามารถนำ BGP มาประยุกต์ใช้งานในเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรได้ พร้อมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

   

                 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ ติดตามข่าวสารกิจกรรมการจัดอบรมของ UniNet ได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
                 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Deployment and operation of BGP” ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Website Security monitoring.... หลายท่านที่ได้รู้จักเครือข่าย UniNet เป็นอย่างดีแล้ว ส่วนมากคงได้รู้จักหรือเคยได้ยินถึง เครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network  หรือ APAN....