โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Campus Network Design รุ่น 3
  sirirat
  sirirat เมื่อ Monday, April 3, 2017, 11:25:25
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [90]

                 เมื่อวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Campus Network Design รุ่นที่ 3 ณ ห้อง 509 ชั้น 5 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากตัวแทนมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายเข้ารับการอบรมจำนวน 45 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอย่าง คุณวีระพันธ์ สมะดี (Training Manager) จาก AIT Internet Education and Research Laboratory (intERLab), คุณชัยวัฒน์ อมรหิรัญวงศ์ จากบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด, คุณถาวร ชูสิงห์ จาก บริษัท ซิกซ์ พลัส วัน จำกัด, คุณทวี ศรีบุศย์ดี และคุณอาทิตย์ ไชยชิต จาก UniNet มาให้ความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบระบบเครือข่ายในการจัดการ IP Address และเลือกใช้ Routing Protocols ได้อย่างเหมาะสม สามารถบูรณาการการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายกับผู้ใช้บริการและการบริหารจัดการ wifi ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มทดสอบการปฏิบัติงานเพื่อเป็นการเสริมทักษะการเรียนรู้ให้เข้าใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

                 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถ ติดตามข่าวสารกิจกรรมการจัดอบรมของ UniNet ได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
                 วันนี้ 24 พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... อินเทลประกาศเปิดตัวการพัฒนาชิพประหยัดพลังงานตระกูล Core M มาตั้งแต่กันยายนปีที่แล้ว และในที่สุดชิพรุ่นใหม่นี้ก็พร้อมแล้วสำหรับอุปกรณ์พกพารุ่นใหม่ๆ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลงรายการบรรณานุกรมในรูปแบบ AACR2/MARC21.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet  ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อจัดทำ Video Conference ในการดำเนินโครงการสัมมนาวิชาการ....