โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8 ครั้งกระจายตามภูมิภาคและส่วนกลาง
  sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, May 26, 2017, 10:28:13
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [134]

                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ TDC ขึ้นจำนวน 8 ครั้งกระจายตามภูมิภาคและส่วนกลาง กำหนดการดังนี้
                 1. วันที่ 8-9 มิถุนายน 2560 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                 2. วันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยนเรศวร
                 3. วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ภาคกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                 4. วันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ภาคกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                 5. วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2560 ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
                 6. วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
                 7. วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
                 8. วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                 กำหนดรับผู้เข้าฝึกอบรมครั้งละไม่เกิน 50 คน สมาชิกสามารถลงทะเบียนในวัน และพื้นที่ที่สะดวกได้ทั้งหมดค่ะ ลงทะเบียนได้ที่ http://www.uni.net.th/uni_train/uni_train.php

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.