โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • สกอ. จับมือ มฟล. จัดเวที 'ยูนิเน็ต' สนองไทยแลนด์ 4.0
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, January 26, 2017, 10:05:28
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [131]

                 รศ.ดร.บัณฑิต  ทิพากร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวในการเนประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือยูนิเน็ต ครั้งที่ 34 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การจัดการประชุมที่มีเป็นประจำทุกปีนั้น สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือความร่วมมือของสถาบันการศึกษายังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ทำให้วันนี้เครือข่ายยูนิเน็ตเป็นเครือข่ายหลักด้านการศึกษาวิจัยของประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง  สามารถรองรับการเชื่อมต่อและขยายเครือข่ายได้ตามความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาไอซีทีของโลก  กล่าวคือ ยังมีความสามารถในการขยายช่องสัญญาณและเพิ่มความเร็วให้กับสถาบันการศึกษา ทำให้สามารถพัฒนาประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

                 “ไทยแลนด์ 4.0 มีบริบทในการพัฒนาประเทศที่ครอบคลุมทุกมิติ ดังนั้นการผลิตบัณฑิตซึ่งต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมสถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวและนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นตัวขับเคลื่อนและผลิตนวัตกรรมอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ตามเป้าหมาย” รองเลขาธิการ กกอ. กล่าว

  ที่มา ข่าวอุดมศึกษา

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  1 กุมภาพันธ์ 2561 : ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ.... วัตถุประสงค์ของการอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นเวทีที่ให้ความรู้แก่สมาชิกบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์.... เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56  ผ.ศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Thomson Reuters จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง Building World-Class Academic Journals.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดสร้างสรรค์ผลงาน Mobile....