โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
  และโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  ประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง sirirat
  sirirat เมื่อ Saturday, November 4, 2017, 20:23:30
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [114]

                 ระหว่างวันที่ 3 5 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเครือข่าย UniNet  และเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานให้บริการบำรุงรักษาเครือข่ายทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง การกำหนดขั้นตอน และดำเนินการโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

                 การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการ UniNet กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จากนั้นนางสาวนิติมา จิตต์จำนงค์ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการ ได้ชี้แจ้งกำหนดแนวทางการบริหารสัญญาและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขและปรับเปลี่ยนโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง และโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อเป็นการทำความเข้าใจในแนวทางการบริหารโครงการให้สอดคล้องกับสัญญาดังกล่าว และรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานพร้อมเอกสารประกอบการส่งมอบงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานบริการและบำรุงรักษาโครงข่ายสามารถรองรับการใช้งานเครือข่ายเพื่อการศึกษาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นประโยชน์แก่สมาชิกเครือข่ายของ UniNet ต่อไป

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สมาคมวิจัยสถาบันและพัมนาอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง " การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต” รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556.... รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ....