โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
  รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, October 3, 2017, 13:51:32
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [134]

            เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ข้าราชการยืมตัวช่วยราชการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ารับมอบภารกิจเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเข้าบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา และเพื่อให้การปฏิบัติงานในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) มีประสิทธิภาพสูงสุด รศ.ดร.สมศักดิ์ ยังได้มอบนโยบายการบริหารและกำหนดทิศทาง การดำเนินงานของบุคลากรสำนักงานฯ เพื่อมุ่งเป้าหมายในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ให้รองรับการศึกษาวิจัยระดับอุดมศึกษาให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมุ่งส่งเสริมกิจกรรม ในกลุ่มสมาชิกระดับอื่น เช่น อาชีวศึกษา และโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
                 ระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.สมศักดิ์ มิตะถา.... 24 มกราคม 2561 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา.... รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ.... รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง....           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)....