โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • Thailand Frontier Researcher Award 2016 นักวิจัยไทยดีเด่น
  ได้รับรางวัลผู้เขียนบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน 7 สาขางานวิจัย ที่อ้างอิงจากฐานข้อมูล Essential Science Indicators
  sirirat
  sirirat เมื่อ Monday, October 3, 2016, 11:00:49
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [219]

            ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองของความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ของประเทศไทย และหน่วยธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาและวิทยาศาสตร์ของบริษัททอมสัน รอยเตอร์ส ในการมอบรองวัล ThailandFrontier Researcher Award 2016 เพื่อยกย่องนักวิจัยดีเด่นผู้มีผลงานด้านบทความวิจัยหลักตั้งต้น (foundational core papers) ทางวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ยอดเยี่ยมที่สุดของประเทศไทย โดยได้รับการอ้างอิงและยอมรับจากนักวิจัยทั่วโลกสำหรับการสร้างงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และเอื้อต่ออนาคตของโลกวิทยาศาสตร์

  ข้อมูลที่ใช้สำหรับประเมินรางวัล Thailand Frontier Researcher Award 2016 จะขึ้นอยู่กับบทความที่ได้รับการอ้างอิงอย่างสูงโดยดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผลงานวิจัยและการอ้างอิงผลงานวิจัย (Essential Science IndicatorsSM) จากปี 2011 ถึงปี 2015 หลักการทำงานของตัวชี้วัดนี้คือการรวบรวมสถิติผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และแนวโน้มโดยประมาณจากการนับจำนวนของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการและการอ้างอิงบทความในดัชนีฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  Web of Science™ Core Collection ของทอมสัน รอยเตอร์ส ซึ่งจะช่วยให้นักวิจัย ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาเข้าถึงฐานข้อมูลในการอ้างอิงบทความวิจัยจากทุกสาขาวิชาชั้นนำของโลกได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

  ฐานข้อมูลดัชนีชี้วัดทางวิทยาศาสตร์ (Essential Science Indicators) จะทำการคัดเลือกบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดเป็น World Top 1%  (ทั้งบทความและรีวิว) ใน 21 สาขาวิชา บทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดส่วนใหญ่มักจะมีการอ้างอิงร่วม จึงได้รับการวิเคราะห์แบบคลัสเตอร์ เมื่อบทความในกลุ่มนั้นๆ ได้รับการอ้างอิงสูงถึงค่าตามที่ได้กำหนดและเชื่อมโยงไว้ (ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ความถี่ในการถูกอ้างอิง) บทความนั้นก็จะถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบทความ Research Front ซึ่งเป็นกลุ่มบทความที่ได้รับการถูกอ้างอิงสูงที่สุดในแต่ละสาขางานวิจัย ว่าเป็นงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับและอยู่ในความสนใจของวงวิชาการในปัจจุบัน และเป็นองค์ความรู้ใหม่ระดับแนวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์

            สำหรับรางวัลในปีนี้ บทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดและถูกระบุว่าเป็นงานเขียนร่วมกับสถาบันในประเทศไทยมีจำนวนทั้งสิ้น 493 บทความ ในจำนวนนี้ 45 บทความถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มของ Research Fronts และเฉพาะผู้เขียนบทความที่ทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้

  จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว เจ้าของผลงาน 12 ท่านซึ่งเป็นผู้เขียนบทความที่ได้รับการอ้างอิงสูงที่สุดใน 7 สาขางานวิจัย โดยอิงจากฐานข้อมูล Essential Science Indicators ได้รับการคัดเลือกและประกาศให้ได้รับรางวัล Thailand Frontier Researcher  Award 2016 ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์) ได้ลงนามร่วมแสดงความยินดีในประกาศเกียรติคุณให้กับนักวิจัยในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัย จำนวน 12 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้

   

  First Name

  Last Name

  Institution Name

  Category

  Itthayakorn

  Promputtha

  Chiang Mai University

  Plant & Animal Science

  Phaik Yeong

  Cheah

  Mahidol University

  Social Sciences

  David L.

  Saunders

  Armed Forces Research Institute of Medical Sciences

  Immunology

  Mallika

  Imwong

  Mahidol University

  Immunology

  Nicholas J.

  White

  Mahidol University

  Clinical Medicine

  P. Abdul

  Salam

  Asian Institute of Technology

  Engineering

  Thongthai

  Witoon

  Kasetsart University

  Engineering

  Poom

  Kumam

  King Mongkut's University of Technology Thonburi

  Mathematics

  Michael

  Martin

  Ministry of Public Health

  Clinical Medicine

  Anchalee

  Tassankajon

  Chulalongkorn University

  Plant & Animal Science

  Piti

  Amparyup

  National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)

  Plant & Animal Science

  Michael

  Maes

  Piyavate Hospital

  Neuroscience & Behavior

   

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
             สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ.... UniNet สุดเจ๋ง ได้รับ 2 รางวัลจากงาน IPv6 Award 2018      โดย สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศษณฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย.... ด้วยบริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานข้อมูล Charting Thailand's Economy.... ด้วยบริษัท ชาร์ตเมคเกอร์ จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานข้อมูล Charting Thailand's Economy....