โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งขยายเวลาและเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล
  sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, June 14, 2016, 10:07:37
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [217]

  สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 พร้อมกันนี้สำนักพิมพ์ฯยังได้แจ้งขอเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน 78 แห่ง ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสื่อเพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยจะเปิดให้หน่วยงานของท่านทดลองใช้งาน ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

         ฐานข้อมูล Gale Lingo

  1. รายละเอียด :   ฐานข้อมูลทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมทักษะในด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

   คุณลักษณะเด่น:

       - มีเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง

       - มีกิจกรรมโต้ตอบในรูปแบบมัลติมีเดีย

       - เสริมทักษะการฟัง, พูด, อ่าน, เขียน

       - ถูกออกแบบมาด้วยเทคโลยีใหม่ล้ำสมัย

       - รองรับการใช้งานกับ Browser ที่หลากหลาย

                 - มาพร้อมเครื่องมือเรียนรู้แบบพิเศษ

            ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่างๆ, ดูความคืบหน้าของตนเอง, และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษได้จากหน้าจอหลัก ซึ่งในแต่ละ Course นั้นก็จะมี Level, Unit, และ Lesson ต่างๆ ให้ผู้เข้าใช้งานได้เลือกที่จะเรียนรู้ ซึ้งรวมไปถึงการฝึกฝนทักษะการพูด ผ่านทางเทคโนโลยีThe Studio และ SpeaktMe ด้วยเช่นกัน และเมื่อได้เรียนรู้ทั้งหมดแล้ว ก็จะสามารถเข้าสู่การทำแบบทดสอบ Achievement Test ได้ในลำดับต่อไป

            URL         :   http://infotrac.galegroup.com/itweb

   

            อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณธนกฤต ลภัสศิริกุล Tel: 0 2619 0433 - 5 , 08-4656-7447 หรือ Line ID: thanakrit.l

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.