โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6
  ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2
  sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, September 23, 2016, 16:31:04
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

                 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) ในฐานะผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมรับรางวัลเชิดชูเกียรติหน่วยงานที่ปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ระยะที่ 2 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ในงาน IPv6 ประจำปี 2559

                 การมอบรางวัลดังกล่าวกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดเกณฑ์ในการพิจารณาความพร้อมตามกิจกรรม 4 ด้าน ประกอบด้วย การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การส่งเสริมการให้บริการ และการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศมาโดยตลอดและส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาร่วมดำเนินการตามแผนดังกล่าว ซึ่งก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทำเกณฑ์ประเมินสถาบันการศึกษาที่ได้พัฒนาเครือข่ายให้มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 และมีสถาบันการศึกษาประสบความสำเร็จทั้งสิ้น จำนวน 56 แห่ง ซึ่งเป็นการจุดประกายให้หน่วยงานหลายแห่งเร่งพัฒนาเครือข่ายของตนเองมาอย่างต่อเนื่อง และสำนักงานฯ จะมุ่งพัฒนาต่อเนื่องเพื่อเป็นหน่วยต้นแบบและหน่วยสนับสนุนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ามากขึ้นต่อไป­­   รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2— 4 มิถุนายน.... สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย.... นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย มติ ครม.เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ผลักดัน ปฏิวัติระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  จากรุ่น IPV4 สู่รุ่น IPV6.......