โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, December 15, 2016, 16:26:04
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  กำหนดการฝึกอบรมการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
  โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ประจำปี 2560
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ

  การฝึกอบรมในวันที่ 1
  08.30 – 09.00                ลงทะเบียน
  09.00 – 10.30                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 
                                        และฝึกปฏิบัติ
  10.30 – 10.45                พักรับประทานอาหารว่าง
  10.45 – 12.00                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ABI/Inform Collection และฝึกปฏิบัติ
  1
  2.00 – 13.00                พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library และฝึกปฏิบัติ
  1
  4.30 – 14.45                พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45 – 15.45                อบรมการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้  Access English และหนังสือภาษา
                                        ไทยของ
  สำนักพิมพ์ McGraw Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  15.45 – 16.00                ตอบข้อซักถามและสรุป

  การฝึกอบรมในวันที่ 2
  08.45 – 09.00                ลงทะเบียน
  0
  9.00 – 10.30                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Web of Science และฝึกปฏิบัติ
  10.30 – 10.45                พักรับประทานอาหารว่าง
  10.45 – 12.00                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล SpringerLink และฝึกปฏิบัติ
  12.00 – 13.00                พักรับประทานอาหารกลางวัน
  13.00 – 14.30                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล Emerald Management และฝึกปฏิบัติ
  14.30 – 14.45                พักรับประทานอาหารว่าง
  14.45 – 15.45                อบรมการใช้งานฐานข้อมูลทดลองใช้ EEWOWW
  15.45 – 16.00                ตอบข้อซักถามและสรุป

  การฝึกอบรมในวันที่ 3
  08.45 – 09.00                ลงทะเบียน
  0
  9.00 – 10.30                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEL และฝึกปฏิบัติ
  10.30 – 10.45                พักรับประทานอาหารว่าง
  10.45 – 12.00                อบรมการใช้งานฐานข้อมูล ACS และฝึกปฏิบัติ
  12.00 – 13.00                พักรับประทานอาหารกลาง

  >> รายละเอียดเพิ่มเติม <<

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.