โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปี 2559
  saowanee
  saowanee เมื่อ Thursday, January 14, 2016, 14:43:36
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างให้ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น รวมจำนวน 8 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย 1) ฐานข้อมูล ABI/INFORM Complete 2) ฐานข้อมูล ACM Digital Library 3) ฐานข้อมูล American Chemical Society Journal 4) ฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library 5) ฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global 6) ฐานข้อมูล SpringerLink-Journal 7) ฐานข้อมูล Web of Science และ 8) Emerald Management เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

   

  ประกอบกับ บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด ได้แจ้งความประสงค์จะจัดฝึกอบรมการเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 8 ฐานข้อมูล ให้กับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง แห่งละ 3 ท่าน ในช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2559 โดยจัดการฝึกอบรมแบ่งตามภูมิภาค  ทั้งนี้ท่านสมารถตรวจสอบกำหนดการและรายชื่อสภาบันแต่ละภาค ได้ดังรายละเอียดด้านล่าง

  จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิลาวัลย์ ทันเต โทรศัพท์ 02-769-3888 ต่อ 3362 โทรสาร 02-379-5182 หรือ e-mail: helpdesk@book.co.th

  - กำหนดการ

  - รายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน ภาคกลาง

  - รายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  - รายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน ภาคใต้

  - รายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน ภาคเหนือตอนบน

  - รายชื่อมหาวิทยาลัย/สถาบัน ภาคเหนือตอนล่าง

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจากต่างประเทศ (Reference Database) สำหรับให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78.... สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1....                ตามที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.... The 1st Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016) ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559  ณ....   รายงาน Cisco Global Cloud Index (ปี 2554-2559) ฉบับที่สองของปีนี้คาดการณ์ว่า‘ทราฟฟิกของดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก’ (ข้อมูลที่มีการใช้งานบนดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลก)....