โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33”
  (Workshop on UniNet Network and Computer Application: 33rd WUNCA)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33” sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, July 15, 2016, 14:15:20
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

            WUNCA ครั้งที่ 33 - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เรื่อง“การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 33”(WUNCA 33rd)  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2559 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Information of Everything for Smart Education” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 1148 คน มีกิจกรรมบรรยายกว่า 50 หัวข้อ และฝึกอบรมจำนวน 9 หลักสูตร และที่สำคัญได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ราชบัณฑิตเป็น Keynote บรรยายพิเศษเรื่อง “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไทยด้วยวิจัยไอที” และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศมาให้ความรู้ชาวสมาชิกเครือข่าย UniNet

            WUNCA ครั้งที่ 33 นี้ทุกมหาวิทยาลัยยังได้ร่วมแสดงความยินดีกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ได้รับรางวัลเกียรติคุณในฐานะที่ได้พัฒนาเครือข่ายของมหาวิทยาลัยให้มีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่รองรับ IPv6 และพบกันในงาน WUNCA ครั้งต่อไปครั้งที่ 34 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในเดือนมกราคม 2560 ค่ะ ติดตามข่าวสารได้ที่ http://www.uni.net.th

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
   เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ.... วันนี้(4มิถุนายน2558) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ได้จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ.... ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 : Workshop on UniNet Network Computer and Application.... ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 : Workshop on UniNet Network Computer and Application.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว ดำเนินการจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ WUNCA ครั้งที่ 28 และการประชุมเชิงวิชาการ....