โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, September 21, 2016, 13:21:46
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

            นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นาคณะผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประจาปี 2559

  รายละเอียดเพิ่มเติม

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.