โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จัดประชุมความร่วมมือการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จ.ร้อยเอ็ด
  kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, June 18, 2015, 11:42:29
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

   เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ได้จัดการประชุมเรื่อง ความร่วมมือการใช้งานเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต27 จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อให้ครู/อาจารย์และบุคคลากรซึ่งทำหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลระบบเครือข่ายของโรงเรียนร่วมกันและเสนอแนะข้อคิดเห็นในการใช้งานเครือข่ายUniNet ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพมาตราฐานการให้บริการเครือข่ายต่อไป พร้อมกันนี้ ยังได้เยี่ยมเยือนโรงเรียนโนนชัยศรี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด และ โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา อ. ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายUniNet เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องการใช้ประโยชน์บนเครือข่ายและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน โดยปัญหาหลักที่เกิดขึ้นของโรงเรียนคือ กระรอกกัดสายไฟเบอร์ขาดบ่อยมาก ซึ่งทาง UniNet จะดำเนินการแก้ปัญหาในเบื้องต้นและสนับสนุนการให้บริการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจะนำปัญหาที่เกิดขึ้นนีไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในระยะยาวต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 29 ก.ค. - 4 ส.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่22 - 28 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562....