โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จัดโครงการ TDC สัญจร ครั้งที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม
  UniNet จัดโครงการ TDC สัญจรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  kritsana
  kritsana เมื่อ Sunday, June 28, 2015, 23:02:51
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet และคณะกรรมการพัฒนาโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) ได้มีโอกาสจัดประชุมในโครงการ TDC สัญจรในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดในพื้นที่ และรายงานสถานะการดำเนินงานโครงการ ตลอดจนสถิติการใช้งานของสถาบันอุดมศึกษา ที่สำคัญสกอ. และคณะกรรมการฯ ยังได้มีโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะ ความต้องการ และอุปสรรคปัญหาของสมาชิก หวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาระบบ TDC ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของประเทศที่ยั่งยืนที่คนไทยได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ท้ายนี้ สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ พบกันที่เชียงรายในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 นะคะ

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการ TDC สัญจร เรื่อง.... ครม.สัญจร ติดตามการใช้งานอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษา.... 24 มกราคม 2561 : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา.... เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผู้อำนวยการ.... สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่ชาติ (สปสช.)ร่วมกับ 9 Entertain จัดโครงการ ชวนน้องลองผลิตสื่อ ภายใต้หัวข้อ "สปสช. หลักประกันสุขภาพคนไทบ เราดูแล" จึงขอเชิญน้องๆนักเรียนมัธยมศึกษา และ....