โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่าย โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี
  UniNet ได้เข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา "โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี"
  UniNet เยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่าย โรงเรียนธัญรัตน์ จ.ปทุมธานี kritsana
  kritsana เมื่อ Sunday, June 28, 2015, 22:59:29
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ได้เข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียนสมาชิกเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา "โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี" ซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการใช้ประโยชน์บนเครือข่ายUniNet ของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน การใช้งานภายในห้องสมุดโรงเรียน การบริหารจัดการภายในโรงเรียนเอง หรือ การใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วไป ซึ่งทางโรงเรียนธัญรัตน์ ได้ใช้งานเครือข่าย UniNet อย่างเต็มประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งรับฟังปัญหาที่เกิดจากการใช้งานและข้อเสนอแนะจากโรงเรียน เพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงสู่การพัฒนาคุณภาพมาตราฐานการให้บริการเครือข่ายUniNetให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

  สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของทาง UniNet ได้ที่ www.uni.net.th หรือ https://www.facebook.com/UniNet.Thailand  และสามารถแจ้งปัญหาการใช้งานที่ 02-345-5678ต่อ 4001-4005 หรือ   e-mail : noc@uninet.th

   

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 15 - 21 ก.ค. 2562.... เรียนสมาชิกทุกท่าน UniNet ขอสรุปรายงานการแจ้งซ่อมบำรุงและแก้ไข ระบบโครงข่ายไฟเบอร์นำแสงและอุปกรณ์ประจำสัปดาห์ที่ 8 - 14 ก.ค. 2562....