โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2”
  UniNet ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2” kritsana
  kritsana เมื่อ Wednesday, June 10, 2015, 10:57:25
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการนำ IPv6 มาใช้งานบนระบบเครือข่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในสถาบันการศึกษาของตนเองได้เป็นอย่างดี โดยท่านที่สนใจสามารถดูกำหนดการและรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่ http://www.uni.net.th/

  ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน (ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง) 

  สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดการลงทะเบียนเมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมเต็มจำนวน

  สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02-3545678 ต่อ 5002 หรือ E-mail: noc@uni.net.th

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  วันนี้ (4 มิถุนายน 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2— 4 มิถุนายน.... ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย....