โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมนำเสนอหัวข้อบรรยายและจัด Workshop ในงานWUNCAครั้งที่32
  saowanee
  saowanee เมื่อ Wednesday, October 14, 2015, 10:19:32
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 ขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 255 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา

   

  ในการนี้ สำนักงานฯ ใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกที่มีความสนใจจะเข้าร่วมนำเสนอหัวข้อบรรยายและจัด Workshop ในงานดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นการแบ่งบันประสบการณ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือข่าย UniNet ให้กับเพื่อนสมาชิกจากมหาวิทยาลัย/สถาบันต่างๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558  โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอหัวข้อบรรยาย หรือ Workshop  และส่งกลับมายังสำนักงานฯ ผ่านทาง e-mail : noc-thailis@uni.net.th

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอหัวข้อบรรยายหรือWorkshop

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมงาน IA2012 - Workshop on Internet Architecture 2012 ภูเก็ต IA2012 - Workshop on Internet Architecture 2012 at Phuket, Thailand.... ท่านใดยังลงทะเบียน Workshop หรือยังเลือกหัวข้อไม่ได้ วันนี้ผมมีหัวข้อที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อเป็นช่องทางในการตัดสินใจ นั่นก็คือหัวข้อ Threat Hunting with Passive DNS.... เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet.... วันนี้ (21 มีนาคม 2557) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้ให้การสนับสนุนโครงการความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Gwangju Institute of.... ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ....