โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูลAcademic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual
  UniNet แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูลAcademic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual kritsana
  kritsana เมื่อ Monday, March 9, 2015, 09:30:11
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic  Virtual ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2558  ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 รวมระยะเวลา 3 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

   

  ฐานข้อมูล Academic OneFile

  เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการสหสาขาวิชาการ อาทิด้าน วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจเป็นต้น โดยมีจำนวนบทความภายในกว่า  63 ล้านบทความ และมีรายชื่อวารสารกว่า 16,600 รายชื่อ  ซึ่งมีวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed  จำนวน 7,769 ฉบับ และมีเอกสารฉบับเต็มจำนวน 6,944 ฉบับ

  URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

   

  ฐานข้อมูล National Geographic  Virtual

  เป็นฐานในการศึกษาข้อมูลในการสำรวจโลกได้ในทุกแง่ทุกมุม ในรูปแบบ ของ Virtual Library ผ่านทางออนไลน์ ค้นหาง่ายผ่านทางช่อง Search โดยสามารถค้นหาข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าย้อน หลังได้ ตั้งแต่ ค.ศ. 1888- ปัจจุบัน

  URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA

   

  ทั้งนี้ หากพบปัญหาการใช้งานหรือมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทรัพยากรการเรียนรู้ noc-thailis@uni.net.th หรือติดต่อสำนักพิมพ์ฯ โดยตรงได้ที่ คุณธาราธร ภมรพิบูลย์วิทย์ โทรศัพท์ 02-655-0614-6 ต่อ 15 , 089-044-5565                          หรือ e-mail : tharathorn@kinokuniya.co.jp

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
            ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด.... สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1....        ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78....                ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท EBSCO.... ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการจ้างบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 5 ฐานข้อมูล ประกอบด้วย ฐานข้อมูล Academic Search Complete ฐานข้อมูล Education....