โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UCTAL OPAC
  การใช้งานโปรแกรม UC Connexion Client และการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (UCTAL OPAC) สำหรับ
  UCTAL OPAC kritsana
  kritsana เมื่อ Tuesday, February 3, 2015, 09:00:49
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 28-29  มกราคม 2558 ณ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการหารือแนวทางปฏิบัติในการลงรายการเพื่อเป็นมาตตราฐานในการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมร่วมกัน สร้างความเข้าใจถึงวิธีการตรวจสอบรายการบรรณานุกรมและการนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมที่สอดคล้องกับการจัดงานด้าน Catalog และสามารถใช้โปรแกรม UC Connexion client และ OPAC for Union Catalos พร้อมทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในด้านการลงรายการบรรณานุกรมร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการดำเนินงานในด้านการจัดเก็บและให้บริการสารสนเทศให้รวดเร็วยิ่งขึ้นต่อไป

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
            ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog).... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 19 ประจำเดือนมกราคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....