โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • สกู๊ปกิจกรรมบนเครือข่าย UniNet
  UniNet เดินหน้าชี้แจงการดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ
  สกู๊ปกิจกรรมบนเครือข่าย UniNet sirirat
  sirirat เมื่อ Monday, August 31, 2015, 16:26:41
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  UniNet เดินหน้าชี้แจงการดำเนินโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาเพื่อรองรับการศึกษา  ทั้งระบบโดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ประสานโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับบริการเครือข่าย UniNet จำนวน 58 แห่ง ร่วมหารือแนวทางการพัฒนาเครือข่ายภายในโรงเรียน และการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายการศึกษาของประเทศ ตลอดจนรับฟังอุปสรรคปัญหาการใช้งานเครือข่ายและแนะนำบริการต่างๆ ซึ่งเน้นรูปแบบเครือข่ายเฉพาะกิจที่สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาวิจัยของประเทศ เน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และดำเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาชิกเครือข่าย กิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากโรงเรียนอย่างมากเนื่องจากครูและผู้บริหารสถานศึกษาต่างให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา นำมาประยุกต์ช่วยการเรียนการสอน จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนพบว่าโรงเรียนหลายแห่งขณะนี้ได้มีการบริหารจัดการเครือข่ายและนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนเป็นหลักเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ โครงนการ DLIT ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน และสนับสนุนงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและช่วยปฏิบัติงาน อาทิ ระบบ e-office, GFMIF เป็นต้น

   นอกจากประโยชน์ที่ได้รับบนเครือข่ายแล้ว UniNet ได้รับฟังอุปสรรคปัญหาการใช้งานและการบริหารจัดการเครือข่าย จากทางโรงเรียนซึ่งปัญหาส่วนใหญ่คือการที่โรงเรียนไม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการจึงทำให้ขาดความเข้าใจ รวมถึงการขาดแคลนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียน UniNet ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้มุ่งประชาสัมพันธ์และมีแนวคิดร่วมกับสำนักงานเขตฯ พื้นที่หลายแห่งอยากให้มีการจัดฝึกอบรมโดยหลักสูตรที่โรงเรียนมีความจำเป็นต้องเรียนรู้ในอันดับแรกคือ การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองเบื้องต้น และการออกแบบและเชื่อมโยงเครือข่ายภายในโรงเรียน ซึ่ง UniNet จะร่วมมือกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานต่างๆ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป งานนี้หากไม่ได้รับความร่วมมือและดูแลโดยสำนักงานเขตพื้นที่แล้วการช่วยเหลือโรงเรียนต่างๆ คงเป็นไปได้ยาก ในสกู๊ปกิจกรรมครั้งนี้ จึงอยากขอความร่วมมือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลโรงเรียนอาทิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม และมัธยม สนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียนในสังกัดเพื่อสร้างความเข้าใจและพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้เข้มแข็ง และนอกจากการประชุมร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่แล้ว เรายังเข้าเยี่ยมเยือนโรงเรียนในจังหวัดใกล้เคียงอาทิ โรงเรียนอนุบาลพังงา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โรงเรียนวัดนิโครธาราม จังหวัดพังงา และโรงเรียนเมืองกระบี่ และวิทยาลัยเทคนิคกระบี่  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.