โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน 31st WUNCA
  kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, April 23, 2015, 16:19:20
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 : Workshop on UniNet Network Computer and Application : 31st WUNCA โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จังหวัดสงขลา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่าย เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน และยังได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware และ Software พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมากมาย  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายะเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca31/ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร +66 (0) 81-957-8409   e-mail : wunca31@gmail.com

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  วันนี้(4มิถุนายน2558) สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet ได้จัดการประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน การประชุมเชิงปฏิบัติการ.... ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 : Workshop on UniNet Network Computer and Application....                  WUNCA อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ UniNet ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น.... สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 24 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  WUNCA ครั้งที่ 26 ในวันที่ 1 ธ.ค. 55 - 11 ม.ค. 56 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน....