โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน 32nd WUNCA
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, November 26, 2015, 16:26:00
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 32 : Workshop on UniNet Network Computer and Application : 32nd WUNCA โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20 - 22 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งการจัดงานดังกล่าวนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระหว่างกลุ่มสมาชิกเครือข่าย เพื่อให้สามารถนำมาประยุกต์ใช้งานด้านการศึกษาวิจัยร่วมกัน และยังได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในด้านเทคโนโลยีเครือข่าย Hardware และ Software พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมากมาย  สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายะเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.wunca.uni.net.th/wunca32/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2558 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร +66 (0) 81-718-4943   e-mail : wunca32@gmail.com

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 : Workshop on UniNet Network Computer and Application.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  WUNCA ครั้งที่ 26 ในวันที่ 1 ธ.ค. 55 - 11 ม.ค. 56 จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน.... เรียน  สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่านทราบ ด้วยสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ขยายเวลารับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 28 จากเดิม.... กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 26 " (WUNCA 26th) ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามกำหนดการต่างๆ ได้ Click.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ หันตราจัดงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ....