โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • สกอ. - CAT ผนึกความร่วมมือต่อยอดพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา UNINET เฟส 3
  สกอ. - CAT ผนึกความร่วมมือต่อยอดพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา UNINET เฟส 3
  สกอ. - CAT ผนึกความร่วมมือต่อยอดพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา UNINET เฟส 3 sirirat
  sirirat เมื่อ Tuesday, August 18, 2015, 15:48:23
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  รองศาสตราจารย์ พินิติ รตะนานุกูล เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
  และ นายชัยยุทธ สันทนานุการ ที่ปรึกษาอาวุโสรักษาการในตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดและการขาย
  บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัย UniNet  ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา

  การลงนาม MOU ระหว่าง สกอ. และ CAT มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ต่อเนื่องในระยะที่ 3  ซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ  โดยมุ่งเน้นความสำคัญด้านคุณภาพและเสถียรภาพของเครือข่ายในการให้บริการกับสมาชิกจำนวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ

  ความร่วมมือจาก  CAT  ประกอบด้วยบริการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารข้อมูล (อินเทอร์เน็ต) ความเร็วสูงออกสู่ภายนอกที่พร้อมสำหรับการขยายไปยังสมาชิกสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ  โดยที่ สกอ.จะสามารถบริหารจัดการและใช้บริการระบบโทรคมนาคมดังกล่าว  เพื่อให้บริการแก่สมาชิกเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการศึกษาและวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง  สามารถรองรับแผนการขยายและพัฒนา UniNet  ตลอดระยะเวลา 3 ปี (2559-2561).

  UniNet เป็นเครือข่ายสำคัญด้านการศึกษาของไทย ซึ่งความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีศักยภาพรองรับการขยายและเชื่อมโยงไปยังสถาบันการศึกษาทั้งระบบ ตลอดจนเชื่อมโยงแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนและการศึกษาวิจัยระหว่างกันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการเข้าถึงความรู้ที่มีคุณภาพทำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

  ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาเป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet กว่า 10,800 แห่ง ได้รับบริการเครือข่ายความเร็วสูง เกิดแรงขับเคลื่อนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัด และถือเป็นก้าวสำคัญที่ผู้ดูแลเครือข่ายระดับ
  ประเทศจับมือเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการศึกษาไทย

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.