โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016
  UniNet ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016 sirirat
  sirirat เมื่อ Friday, November 27, 2015, 14:51:45
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

             สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด  จัดการแข่งขัน Thailand’s Network Security Contest 2016 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กร ให้แก่นิสิต นักศึกษา ในมหาวิทยาลัย

             จึงขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในทุกมหาวิทยาลัย โดยไม่จำกัดคณะ หรือ ภาควิชา และมีความสนใจทางด้าน Network Security ทีมละ 3 คน เข้าร่วมการแข่งขัน ดังกล่าว ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้นิสิต นักศึกษา ได้แสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบรักษาความปลอดภัยมาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้อย่างถูกต้องและคำนึงถึงเรื่องของจรรยาบรรณในเรื่องระบบความปลอดภัยของข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์กรเป็นสำคัญ สำหรับน้องๆ ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tcs.co.th/th/news-events/seminar-event/tnsc-2016.html ระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 จนถึง วันที่ 18 มกราคม 2559

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ.... คำกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมแข่งขัน  Thailand’s  Network  Security  Contest 2012  ครั้งที่  7   โดย รศ.นพ.กำจร .... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand’s  Network.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดการแข่งขัน Thailand’s  Network.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด  จัดการแข่งขัน Thailand’s....