โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งปรับปรุงวงจรสื่อสัญญาณภายในประเทศ (NIX) และต่างประเทศ (IIG)
  ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 21.00 น. - 24.00 น.
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, September 17, 2015, 14:44:18
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

  ด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงวงจรสื่อสัญญาณภายในประเทศ (NIX) และต่างประเทศ (IIG) ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 21.00 น. - 24.00 น. ทั้งนี้จะทำให้สมาชิกเครือข่ายอาจใช้งานเครือข่ายในประเทศและต่างประเทศได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

  ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 4004 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2557 The Fifth TCU International E-learning Conference 2014 ในหัวข้อ “Overcome the....