โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งปิดปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด
  ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น.
  sirirat
  sirirat เมื่อ Thursday, September 17, 2015, 14:42:17
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [219]

  เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet ทุกท่าน

  เนื่องด้วย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จะดำเนินการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด ระหว่างวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2558 เวลา 18.00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.00 น. ส่งผลให้ ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้งานฐานข้อมูลของ Thailis ทั้งหมด (www.thailis.or.th , uc.thailis.or.th และ tdc.thailis.or.th)

  ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 02-3545678 ต่อ 4004 หรืออีเมล์ noc@uni.net.th

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ตามประกาศแจ้งให้ทราบด้านล่าง ขณะนี้ (11.00น.) สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายของ ThaiLIS ทั้งหมดได้แล้ว   เรียน  สมาชิก ThaiLIS....                ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย.... เรียนท่านผู้อำนวยการ และท่านสมาชิก ThaiLIS   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง.... รองศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ มิตะถา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ.... เรียน สมาชิกเครือข่าย ThaiLIS ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประกาศเกี่ยวกับการปิดให้บริการฐานข้อมูล ScienceDirect อันเนื่องมาจากการต่อสัญญาให้บริการประจำปี 2555....