โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet สำรววจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2559
  kritsana
  kritsana เมื่อ Tuesday, March 31, 2015, 14:38:59
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [186]

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจากต่างประเทศ (Reference Database) สำหรับให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง และเพื่อให้การบอกรับฐานข้อมูลฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาจึงได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลฯ สำหรับมหาวิทยาลัย/สถาบันขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และใช้ประกอบการพิจารณาบอกรับฐานข้อมูลฯ ประจำปีงบประมาณ 2559 อีกทั้งยังใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนประกอบการขอจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2560

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงใคร่ขอความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านตอบแบบสำรวจความต้องการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปี พ.ศ. 2558 ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยเข้ากรอกข้อมูลผ่านทางhttp://www.uni.net.th/uninet_questionnaire/   ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2558

  ทั้งนี้ หากหน่วยงานของท่านไม่เข้ากรอกข้อมูลในแบบสำรวจฯ ดังกล่าวข้างต้นในช่วงเวลาที่กำหนด สำนักงานฯ ใคร่ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาว่าท่านไม่มีความประสงค์จะให้สำนักงานฯ ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นประจำปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้บริการกับหน่วยงานของท่าน ต่อไป

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  นางอรสา ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยภายหลังการลงนามบันทึกข้อตกลงคุณธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บริษัทเอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้าง.... สำนักพิมพ์ GALE, Cengage Learning ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายเวลาต่ออายุการใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และฐานข้อมูล National Geographic Virtual Library จากเดิมตั้งแต่วันที่ 1....                ตามที่ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำเดือนกันายน  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....                ระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2560....