โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา UniNet ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา”
  แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา kritsana
  kritsana เมื่อ Monday, May 18, 2015, 14:30:42
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา” ขึ้น ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันการศึกษา รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้าน IT Technology ให้แก่ผู้ร่วมสัมมนาได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การบรรยายหัวข้อ "Smart Education" โดยรองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  การบรรยายเรื่อง "Path to Era of Software Defined Education" โดย คุณสุรเชษฐ์ พงษ์ชาญชวลิต Territory Manager, VMWare,  การบรรยายเรื่อง Deploying new technologies ,  การเสวนาเรื่อง IoT ในการศึกษาและวิจัย, การบรรยายเรื่อง Fights large-scale simultaneous DDoS attacks, การบรยายเรื่อง Internet of Thing: Think About The Network และ การบรรยายเรื่อง SDN: Looking back moving forward" ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในองค์กรและจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ http://www.uni.net.th/PhotoGallery/

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง.... สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556....