โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet ขอเชิญชวน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา”
  kritsana
  kritsana เมื่อ Friday, April 10, 2015, 13:55:21
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [210]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2558 สำหรับสถาบันการศึกษา” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 08:00 น.—16:30 น. ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสถาบันการศึกษา รวมถึงเสริมสร้างความรู้ด้าน IT Technology ให้แก่ผู้ร่วมสัมมนาได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในองค์กรและจัดการกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ตามวันเวลาที่กำหนด  ทั้งนี้สำหรับท่านผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://www.tcs.co.th/th/?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=20&key=jLXOPQ6t&subid=2-5qBezX75rC7KUv&tmpl=component

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด ได้จัดสัมมนาเรื่อง.... สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556....