โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แนวโน้มเทคโนโยลีสารสนเทศ ปี2557 สำหรับสถาบันการศึกษา
  UniNet ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2557 สำหรับสถานศึกษา” ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ
  kritsana
  kritsana เมื่อ Friday, May 30, 2014, 11:13:08
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2557 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ร่วมกับ บริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จัดสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี2557 สำหรับสถานศึกษา”       ณ ห้องบอลรูม เอบี โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ  โดยมี ผศ.วิชาญ  เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการ UniNet และ คุณกริช  เลิศวลีรัตน์  ผู้จัดการทั่วไป TCS กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในภาคส่วนการศึกษาและเอกชน เกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในองค์กรและการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ อาทิเช่น การเสนวนาเรื่อง “การเตรียมพร้อมของสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับ MOOC” โดย รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ ผศ.ดร. อนุชัย ธีระเรืองชัยศรี รองผู้อำนวยการ TCU : องค์การเภสัชจุฬาฯ  และการบรรยายหัวข้อเรื่อง “นโยบาย edurome” โดยคุณทวี บุศย์ดี หัวหน้าฝ่ายบริหารระบบเครือข่าย UniNet  เป็นต้น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอีกด้วย

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือนพฤษภาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น จำกัด จะจัดให้มีงานสัมมนา เรื่อง “แนวโน้มเทคโนโลยีสารสนเทศปี 2556.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง....