โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet เพิ่มศักยภาพการให้บริการอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ
  CAT IIG ขนาดความเร็วจากเดิม 40 Gbps. เป็น 50 Gbps.
  sirirat
  sirirat เมื่อ Monday, February 10, 2014, 10:36:41
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 UniNet  ได้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศ  CAT IIG จากเดิมขนาดความเร็วในการให้บริการดังกล่าว 40 Gbps. เป็น ขนาดความเร็ว 50 Gbps. จึงส่งผลให้สมาชิกในเครือข่าย UniNet  สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตระหว่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.