โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณปี 2558 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณปี 2558 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร kritsana
  kritsana เมื่อ Monday, September 15, 2014, 10:25:50
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย  กลุ่มสารสนเทศอุดมศึกษา  สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้ประชุมร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2558 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการอุดมศึกษา ณ โรงแรมหัวหินมันตรา รีสอร์ท อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว คณะผู้บริหารได้ชี้แจ้งถึงกรอบภารกิจ เป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการอุดมศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตรจารย์วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการ UniNet ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา การวางแนวทางการแก้ไขปัญหาเครือข่าย และการป้องกันปัญหาเพื่อลดผลกระทบต่อสมาชิกเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังวางแนวทางกระตุ้นส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายด้วยการพัฒนาองค์ความรู้บนเครือข่ายด้วยโครงการ ThaiLIS โดยมุ่งหวังให้เครือข่าย UniNet เป็นเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาวิจัยของประเทศโดยให้สถาบันการศึกษาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลเครือข่ายร่วมกัน 

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 15 ประจำเดือนกันายน  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดำเนินกิจกรรมบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 31 : Workshop on UniNet Network Computer and Application.... สวัสดีคร่า...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 23 ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง....   จึงขอเชิญชวนสมาชิกเตรียมพร้อมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายของสมาชิกให้รองรับบริการดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายของเรา ....