โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • แจ้งเปิดทดลองใช้งานงานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)
  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 9 เดือน
  kritsana
  kritsana เมื่อ Tuesday, March 25, 2014, 10:02:00
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [219]

  ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

   

  ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 9 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)

  รายละเอียด

  :

  เป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)

  URL

  :

  http://search.ebscohost.com และเลือก Ebsco Discovery Service

  หรือการวางกล่องการสืบค้น (EDS Search Box) ไว้ที่หน้าเวปไซต์ของห้องสมุดของหน่วยงาน ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอรับบริการจากบริษัทฯ ได้โดยตรง

  อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร (Sales Manager) Tel: 02-421 4389, Mb: 081-258 3333 หรือ e-mail : vongthipar@ebsco.com   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ด้วย บริษัท EBSCO Publishing  และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญท่านสมาชิก ThaiLIS  78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ทดลองใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS).... เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.... เรื่อง Service Science for Library บรรยายเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2555 วิทยากร คือ      ดร.อัจฉริยา อักษรอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สถาบันวิทยการ....           ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จากบริษัท EBSCO จำนวน 5....                ด้วยบริษัท EBSCO จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78....