โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 : THEC 2014
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet เข้าร่วมจัดงาน มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 Thai Higher Education Conference 2014 : THEC 2014
  มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 : THEC 2014 kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, May 1, 2014, 09:31:21
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2557 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet เข้าร่วมจัดงาน มหกรรมอุดมศึกษาไทย 2557 Thai Higher Education Conference 2014 : THEC 2014 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  โดยมี นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน และ ศาสตราจารย์พิเศษทศพร สิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุมศึกษา ให้การต้อนรับ โดยการจัดงานครั้งนี้ UniNet ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา รวมถึงแนะนำวิธีการใช้งานเครือข่ายฯ เพื่อการศึกษาวิจัย รวมถึงแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา (Thai Digital Collection) ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมในประเทศไทย (Union Catalog) ฐานข้อมูลอ้างอิงต่างประเทศ (Reference Database) ฐานข้อมูลประชุมวิชาการในประเทศไทย (TAR) และระบบห้องสมุดอัตโนมัติสำหรับสถาบันอุดมศึกษาไทย (AutoLIB)  นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมใช้งานฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection : TDC) ซึ่งการจัดงานดังกล่าวได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหารระดับสูง คณาจารย์จากสถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและบูธแสดงผลงานวิจัยทางด้านการศึกษา ทุนการศึกษา และการแนะแนวเส้นทางอาชีพ มีการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและเชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาหลากหลายสาขาวิชา อีกด้วย

   

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือนเมษายน  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....   ขอเชิญชวนนิสิต  นักศึกษา คณาจารย์  และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน IEEE Region 10 Conference 2014 (IEEE TENCON 2014) .... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอิสาน ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน 2014 International Forum on Human Library Development for ASEAN++ Project. ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2557 .... นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล....