โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จับมือ CAT พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014
  UniNet จับมือ CAT พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014 kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, July 31, 2014, 17:30:27
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

               วันนี้ 31 กรกฎาคม 2557 ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet เข้าร่วมเป็นประธานเปิดโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014  ณ ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 30 อาคาร  CAT Tower บางรัก  การจัดงานครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต / นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  ได้สร้างสรรค์ผลงานแอพพลิเคชั่นบน Mobile และนำผลงานมาใช้งานหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  โดยแบ่งเป็น  6 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 1.)Game , บันเทิง  2.)Social App , สื่อสาร  3.)การศึกษา  4.)การเงิน , ธุรกิจ , แอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (productivity)   5.)สุขภาพ  6.)  อื่นๆ  ซึ่งในพิธีการดังกล่าว ผู้อำนวยการ UniNet ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงการจัดโครงการครั้งนี้ว่า รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนโครงการนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานแอพพลิเคชั่น ซึ่งตอบสนอแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานบัณฑิต โดยที่ผ่านมา สกอ.ให้การสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในหลายรูปแบบ  สำหรับโครงการประกวด CAT Apps Awards 2014 นี้ สกอ. ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์โครงการไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เล็งเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์อย่างสูงในการพัฒนาบุคคลากร และนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีความมคิดสร้างสรรค์ และมีไอเดียใหม่ๆในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เพื่อที่จะเตรียมพร้อมสู้การแข่งขันเปิดเสรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีหน้า และควรให้การส่งเสริมให้เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะแอพพลิเคชั่นด้านการศึกษา 

  ทาง UniNet มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนโครงการดังกล่าว และหวังจะได้สนับสนุนโครงการดีๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าประกวดได้ที่ http://www.cattelecom.com/catappsawards

   

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล....  ข่าวดี…ขยายเวลาลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014   โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 18 ประจำเดือนธันวาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....