โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ความสำเร็จ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “IPV6 Implementation and Infrastructure”
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการUniNet ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ IPV6
  kritsana
  kritsana เมื่อ Wednesday, June 4, 2014, 16:39:36
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  วันนี้ (4 มิถุนายน 2557) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 2-4 มิถุนายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  โดยโครงการดังกล่าวมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกของ UniNet เกี่ยวกับการนำ IPV6 มาประยุกต์ใช้งานบนระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายจากสถาบันการศึกษาเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 30 ท่าน  UniNet มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนทำให้สมาชิกเครือข่ายได้รับความรู้และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในภายภาคหน้า 

  สามารถดูภาพกิจกรรมได้ที่ http://www.uni.net.th/PhotoGallery/

     รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา หรือ UniNet จะจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “IPv6 Implementation and Infrastructure รุ่นที่ 2” ขึ้น.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2— 4 มิถุนายน.... ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย....