โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง
  saowanee
  saowanee เมื่อ Friday, March 14, 2014, 16:34:00
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [179]

  ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้น

  บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว

  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งที่  

  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ 

  ท่านผู้มีสิทธิสอบฯ ต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบในวันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 15.00น. และ  เข้าสอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 15.30 น. - 17.00 น.  ณ ชั้น 9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนน ศรีอยุธยา ราชเทวี

   

   

   

   

   

   

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  No related news articles.