โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประชุมวิชาการ Asia-Pacific Advanced Network: APAN ครั้งที่ 38
  ประชุมวิชาการ Asia-Pacific Advanced Network: APAN ครั้งที่ 38 kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, August 14, 2014, 16:06:27
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  หลายท่านที่ได้รู้จักเครือข่าย UniNet เป็นอย่างดีแล้ว ส่วนมากคงได้รู้จักหรือเคยได้ยินถึง เครือข่าย Asia-Pacific Advanced Network  หรือ APAN ซึ่งเครือข่ายดังกล่าวเป็นกลุ่มความร่วมมือของนักวิจัยทางด้านเครือข่าย (Network) และโปรแกรมประยุกต์ (Application) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นเวทีของความร่วมมือที่จะผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสังคมของนักวิจัยในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 18 ประเทศ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน ไต้หวัน สิงค์โปร์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฮ่องกง ศรีลังกา ปากีสถาน เนปาล ภูฐาน บังคลาเทศ และลาว การประชุม APAN จะถูกจัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง หมุนเวียนกันไปในประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการดูแลระบบ การบริหารจัดการเครือข่าย และข้อมูลสนเทศบนเครือข่ายที่ใช้งานร่วมกัน

  สำหรับการประชุม APAN ครั้งที่ 38 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 สิงหาคม 2557 ณ เมือง Nantou, Taiwan โดยการประชุมดังกล่าวมีสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยของประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมและนำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยของไทย รวมถึงการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาและการวิจัยบนเครือข่าย UniNet ที่สำคัญหลายเรื่องที่ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่าย UniNet อาทิ โครงการ e-Science, Earth Monitoring, Agriculture     ซึ่งโครงการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพสูงและมีความแม่นยำในการคำนวน รวมถึงความสามารถในการจัดส่งข้อมูลขนาดใหญ่ไปยังสถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยที่เป็นสมาชิกทั่วโลกได้ ในฐานะที่ UniNet เป็นเครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัยของประเทศ กิจกรรมหนึ่งซึ่ง UniNet ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งคือการบริการเครือข่ายเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการแพทย์ผ่านระบบเครือข่ายของ UniNet สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก มิได้เดินทางมาร่วมในงานประชุมดังกล่าว โดย UniNet ได้เชื่อมต่อระบบสื่อสารความเร็วสูง ไปยังสถาบันการศึกษาผ่านระบบประชุมทางไกลเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และคณาจารย์ของไทยได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนำเสนอกรณีศึกษา ของการวินิจฉัยโรคร่วมกันจากการส่องกล้อง (Endoscopy) ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเฉพาะกิจที่ได้เชื่อมโยงระหว่างกันของแต่ละประเทศด้วยระบบการประชุมทางไกลความละเอียดสูง (High Definition Video Conference System)

   

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  UniNet เข้าร่วมอบรม Asia Pacific Advanced Network : APAN ครั้งที่ 47 ณ แทจ็อน ประเทศเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดยนายธีรวัฒน์  ก่อบุญ.... เมื่อวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562  ดร.นพ.ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกรทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วย รศ.ดร.สมศักดิ์.... สวัสดีครับ...สมาชิกเครือข่าย UniNet พบกันอีกแล้วนะครับกับ จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... เมื่อวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2656  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)  ได้ดำเนินการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง....