โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • TCU ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557
  สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2557 The Fifth TCU International E-learning Conference 2014
  TCU ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2557 kritsana
  kritsana เมื่อ Tuesday, April 1, 2014, 14:48:11
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

  สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2557 The Fifth TCU International E-learning Conference 2014 ในหัวข้อ “Overcome the Uncertainty of Technology in Education” ระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2557 ณ อาคาร9  อิมแพค เมืองทองธานี

  โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และนิสิตนักศึกษา เป็นการประมวลความรู้ด้านอีเลิร์นนิง ในทุกด้านที่สำคัญจากนักวิชาการด้านการศึกษาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยกำหนดให้มีการบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญทั้งในและต่างประเทศ และการนำเสนอผลงานวิจัยด้านอีเลิร์นนิง

  ทั้งนี้ สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน และคณาจารย์ นิสิต และนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาของท่านเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

  1. เข้าร่วมส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมนานาชาติดังกล่าว ส่งฉบับเต็มวันสุดท้าย วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2557 โดยจะประกาศผลการพิจารณาในวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานวิจัยลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมฯ และสมัครสมาชิกเพื่อส่งบทความ ที่https://www.easychair.org/conferences/?conf=iec2014 โดยในปีนี้ท่านที่ประสงค์เสนอผลงานวิชาการ สามารถนำเสนอเป็นภาษาไทยได้ ทั้งนี้ ขอให้ท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบของสถาบันของท่าน

  2. เข้าร่วมประชุมวิชาการโดยลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ http://iec2014.thaicyberu.go.th/ ภายในวันที่15 กรกฎาคม 2557

   

   

   

   

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  มาแล้วจ้า....รายงานประจำปี 2557 รายงานประจำปี 2557 นี้ จะรวมรวบผลการดำเนินงานของเครือข่าย UniNet ในปีที่ผ่านมาให้แก่สมาชิกเครือข่ายและผู้ที่ติดตามผลงานของ UniNet.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 11 ประจำเดือนเมษายน  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับบริษัท เดอะ คอมมูนิเคชั่น โซลูชั่น จำกัด จะจัดให้มีการสัมมนาเรื่อง.... พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 10 ประจำเดือนมีนาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....