โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขยายเวลาลงทะเบียนส่งผลงาน!!!โครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014
  ขยายเวลาลงทะเบียนส่งผลงาน!!!โครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014 kritsana
  kritsana เมื่อ Monday, August 4, 2014, 14:34:07
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

   ข่าวดี…ขยายเวลาลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014   โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557 ได้ที่ http://www.cattelecom.com/catappsawards การจัดโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิต / นักศึกษา คณาจารย์  บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  ได้สร้างสรรค์ผลงานแอพพลิเคชั่นบน Mobile และนำผลงานมาใช้งานหรือพัฒนาในเชิงธุรกิจของบริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)  โดยแบ่งเป็น  6 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่ 1.)Game , บันเทิง  2.)Social App , สื่อสาร  3.)การศึกษา  4.)การเงิน , ธุรกิจ , แอพพลิเคชั่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (productivity)   5.)สุขภาพ  6.)  อื่นๆ  สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-104-4804 , 02-104-3473 , 02-104-4292 

   

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล....              วันนี้ 31 กรกฎาคม 2557 ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 18 ประจำเดือนธันวาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....