โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPV6
  UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2 - 4 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
  UniNet จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ IPV6 kritsana
  kritsana เมื่อ Monday, June 2, 2014, 13:50:41
  ความเห็น [0]
  2.กิจกรรมบนเครือข่าย UniNet [116]

  สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2— 4 มิถุนายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราขมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  การจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิฐอารัญ  ปิติมล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ความเข้าใจกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของแต่ละสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายUniNet ในเรื่องการนำ IPV6 มาใช้งานบนระบบเครือข่ายและสามารถนำไปประยุต์ใช้กับหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวนี้ จะสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนผ่าน IPV4 ไปสู่ IPV6 ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ เพื่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายสามารถดำเนินการวางแผนการใช้หมายเลข IP จาก IPV4 ไปสู่ IPV6 พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ IPV6 ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย....                เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล.... นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย มติ ครม.เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ผลักดัน ปฏิวัติระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น  จากรุ่น IPV4 สู่รุ่น IPV6.......