โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ประกาศที่สุดผลงานแอพพลิเคชั่นบนมือถือแห่งปี CAT Apps Awards 2014
  kritsana
  kritsana เมื่อ Thursday, December 4, 2014, 13:13:09
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [222]

  นายศิระวิทย์ คลี่สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เป็นผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. และ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet เป็นเกียรติเข้าร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014 เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร CAT Tower บางรัก ซึ่งมีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกและได้รางวัลจำนวนทั้งสิ้น 11 รางวัล เป็นผลงานจากน้องๆมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมด้านไอทีในมุมมองใหม่ๆ และผลงานดังกล่าวยังสามารถนำไปใช้ได้จริงบนระบบปฏิบัติการ Android, iOS และ Windows Phone 8 อีกด้วย

   

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
               วันนี้ 31 กรกฎาคม 2557 ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล....  ข่าวดี…ขยายเวลาลงทะเบียนส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดแอพพลิเคชั่น CAT Apps Awards 2014   โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม 2557.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 18 ประจำเดือนธันวาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 13 ประจำเดือนกรกฎาคม  2557 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ....