โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การไฟฟ้านครหลวงทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.
  manus
  manus เมื่อ Thursday, June 27, 2013, 11:41:35
  ความเห็น [0]
  ประกาศจาก UniNet [62]
   เรียน สมาชิก UniNet 

                   เนื่องด้วยการไฟฟ้านครหลวงทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป (คาดว่าจะใช้งานได้หลังเที่ยงคืนของวันที่ 30 มิ.ย.) อาจทำให้สมาชิกผู้ใช้งาน ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้งานเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆที่ทำงานภายใต้ Server ของ UniNet และ ThaiLIS ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย 

                           จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์   02-3545678 ต่อ 4004 หรือ e-mail: noc@uni.net.th  นี้

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 7 มิถุนายน 2556 และประกาศผลวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ทาง http://www.ene-camp.com ดาวน์โหลดใบสมัคร ติดตามข่าวสาร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่.... เรียนสมาชิก UniNet                 ด้วยสำนักงานฯ.... กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ประจำปี 2556 (รอบที่ 1 )  ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม  -.... เรียน สมาชิกเครือข่าย UniNet เนื่องจากโหนดมหาวิทยาลัยนเรศวร มีการปรับปรุงห้อง Data Center และระบบไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นปิดระบบการบริการเครือข่าย UniNet....    เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา(UniNet) ได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง....