โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • การประชุมวิชาการ Knowledge and Smart Technology ครั้งที่ 6 (KST-2557)
  การประชุมวิชาการ Knowledge and Smart Technology เป็นการประชุมวิชาการที่ต้องการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างยั่งยืน
  sirirat
  sirirat เมื่อ Sunday, September 1, 2013, 22:58:20
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [187]

  โดยการดำเนินการประชุมจะจัดดำเนินการทุกปี ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยบูรพา  จังหวัดชลบุรี  การประชุมวิชาการนี้จะเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับนักวิจัยและนักพํฒนาในการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสาขา Computational Intelligence, Intelligent Application, Intelligent Computer Networks and Systems และ Emerging Intelligent Technologies   รายละเอียด คลิ๊กที่นี่
                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
             สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมจัดงานมหกรรม.... ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage.... UniNet ร่วมมือกับ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดอบรมเรื่องการบริหารจัดการ ออกแบบ และติดตั้งการใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในสถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมาย.... เรียนท่านผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด/ห้องสมุด และท่านสมาชิก ThaiLIS 78 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78.... สำนักงานบริหารโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิงปี 2557 The Fifth TCU International E-learning Conference 2014 ในหัวข้อ “Overcome the....