โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา”
  ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 8 อาคารนวมินทรราชินี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” kritsana
  kritsana เมื่อ Monday, August 5, 2013, 11:00:32
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [158]

   สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นโครงการภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ระหว่างวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2555 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น 8 อาคารนวมินทรราชินี สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การจัดโครงการครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลากรห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ให้สามารถใช้ระบบบริหำรจัดการฐานข้อมูลสหบรรณานุกรมเพื่อการโอนถ่ายข้อมูลและตรวจสอบรายการบรรณานุกรม ซึ่งในระยะนี้กำหนดฝึกอบรมในกลุ่มมหาวิทยาลัย/สถาบัน 24 แห่ง เพื่อร่วมกันทดสอบการนำเข้าข้อมูลบรรณานุกรมและตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน รวมถึงตกลงเกณฑ์มาตรฐานการลงรายการและการใช้งานระบบ

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
            ตามที่  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสหบรรณานุกรม (Union Catalog).... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการสืบค้นฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม UCTAL OPAC สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่.... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  พบกันอีกแล้วนะคะกับจดหมายข่าวฉบับที่ 19 ประจำเดือนมกราคม 2558 จัดทำขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ.... สมาคมวิจัยสถาบันและพัมนาอุดมศึกษา ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน เรื่อง " การวิจัยสถาบันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้สู่อนาคต” รายละเอียดเพิ่มเติม Click ที่นี่ค่ะ UniNet จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนงานของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet)” รศ.ดร.สมศักดิ์  มิตะถา....