โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet จับมือ มหาวิทยาลัยมหิดล ชวนทุกภาคส่วน ร่วมงาน WUNCA 27th
  วันนี้(7 มิถุนายน 2556) ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อานวยการ สานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
  sirirat
  sirirat เมื่อ Wednesday, June 12, 2013, 10:29:37
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]

  ได้เปิดเผยถึง การจัดงาน 27th WUNCA ว่า UniNet และ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กาหนดการจัดงานในระหว่างวันที่ 15-17 กรกรฎาคม 2556 โดยในวันนี้ (7 มิ.ย.) เป็นวันแถลงข่าวจัดงานปี 2556 27th WUNCA จัดขึ้นเพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการดูแลระบบและบริหารจัดการเครือข่ายที่จะต้องใช้งานร่วมกัน การรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครือข่ายใหม่ๆ การรวมกลุ่มกับเพื่อนสมาชิกเพื่อทาการศึกษาและวิจัย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสนับสนุนการศึกษา การเชื่อมโยงเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษากับเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติเกิดประโยชน์สูงสุด (UniNet)รับทราบข้อมูลของเครือข่ายการศึกษาและวิจัยนานาชาติ ทั้งในด้านเครือข่ายสารสนเทศและเนื้อหา (Content) บนเครือข่ายฯ ตลอดจนกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของสถาบันสมาชิกเครือข่ายและการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง มหาวิทยาลัย และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน เป็นการแบ่งปันทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน ทั้งทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป

  กิจกรรมภายในงานยังมีอีกมากมาย อาทิเช่น การบรรยายการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Together Toward Sustainability” โดย ฯพณฯ พงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , การบรรยายพิเศษเรื่อง"UniNet พบมหาวิทยาลัย" โดยผู้อานวยการสานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล การเสวนาเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการภัยพิบัติ" โดย ดร.รอยล จิตรดอน (ผู้อานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), การเสวนาเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการสัตว์ป่า” โดยนายสัตวแพทย์ ดร.ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร. พิไล พูลสวัสดิ์, การบรรยายพิเศษในห้วข้อ“รู้เท่าทันภัยไซเบอร์” โดย พ.ต.อ.ญาณพล ยั่งยืน (รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ) ในงานครั้งนี้ยังมีการเปิดตัว “Eduroam-TH” ใช้งานอย่างเป็นทางการครั้งแรกสาหรับในประเทศไทยอีกด้วย จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯลงทะเบียนเข้าร่วมงานและดูรายละเอียดได้ที่http://www.wunca.uni.net.th/wunca27 หรือhttp://www.uni.net.th ภายในวันที่ 27 พ.ค.56 – 28 มิ.ย.56

  รายละเอียด คลิ๊กที่นี่

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนา การศึกษา (Inter-University Network : UniNet) โดยเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายความเร็วสูงระหว่าง.... เมื่อวันที่ 26 ก.ย.56  ผ.ศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet).... สวัสดีค่ะ สมาชิกเครือข่าย UniNet  จดหมายข่าวฉบับนี้ เป็นฉบับแรกที่ทำออกมาให้สมาชิกได้รับทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา....                  WUNCA อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ UniNet ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาจัดขึ้น....  เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 รองศาสตราจารย์ นพ. กำจร ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ....