โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • ขอเชิญร่วมงาน WUNCAครั้งที่ 26 และ CIT&UniNOMS 2013
  saowanee
  saowanee เมื่อ Monday, January 21, 2013, 10:28:08
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [210]

  ขอเชิญสมาชิกชาว UniNet ทุกท่านเข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 26 และ CIT&UniNOMS 2013 ระหว่างวันที่ 23-25 ม.ค. 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในงานนี้ท่านได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยต่างๆ รวมถึง Update ข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเครือข่าย UniNet

  หากสมาชิกท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานสามารถ Walkin ลงทะเบียนที่หน้างานค่ะ

  ทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่ www.wunca.uni.net.th/wunca26/

  แล้วพบกันค่ะ

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... ารนำเสนอบทความวิชาการในงาน การประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ   (Conference on Computer Information Technologies หรือ CIT) และ.... สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งกำหนดการจัดงาน WUNCA26 & CIT 2013 อย่างเป็นทางแล้ว โดยจะจัดงานดังกล่าว ระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.... โครงการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2013” จัดโดย สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet  ขอร่วมแสดงความยินดีกับสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ....