โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“การใช้งานโปรแกรมระบบบริหารจัดการสหบรรณานุกรม สำหรับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา” วันที่ 1-2 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ส่งข่าวสาร
 • แกลเลอรี่
 • สมาชิก
 • แสดงตามหมวด
 • วีดีโอ
 • บทความได้รับความนิยม
 • News RSS Feeds
 • UniNet เชิญชวนสมาชิกเครือข่ายเร่งผลักดัน IPv6
  ขณะนี้เครือข่าย UniNet ได้พัฒนา วางระบบเครือข่ายแกนหลัก (Core Network) ให้สามารถรองรับการให้บริการ IPv6 แล้ว
  UniNet เชิญชวนสมาชิกเครือข่ายเร่งผลักดัน IPv6 sirirat
  sirirat เมื่อ Sunday, September 1, 2013, 22:24:03
  ความเห็น [0]
  1.ข่าวและประชาสัมพันธ์ [211]

   

  จึงขอเชิญชวนสมาชิกเตรียมพร้อมพัฒนาและปรับปรุงเครือข่ายของสมาชิกให้รองรับบริการดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายของเรา  ให้สามารถรองรับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว    ให้แล้วเสร็จภายในปี 2558  ตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ.2556-2558)  http://www.mict.go.th/main.php?filename=webmictipv6

                             
    ความคิดเห็น
  » Not yet reviewed by any member. You can be the first one to write a review.
  » You must be logged in to post a comment.
  Related Articles
  ขอเชิญร่วมงาน IPv6 Summit 2013 และ กิจกรรมทดสอบการใช้งาน IPv6 จะจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.ย. 2556 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ.... สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา UniNet ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IPV6 Implementation and Infrastructure ระหว่างวันที่ 2— 4 มิถุนายน.... สมาคม ไอพีวี  6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ร่วมกับ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านอินเทอร์เน็ตยุคหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-NGI) ....           ตามที่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย....                เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชาญ เลิศวิภาตระกูล....